Samtliga våra medarbetare har relevant utbildning och erfarenhet från de arbetsområden de jobbar inom. Vi arbetar alltid långsiktigt, etiskt och tror på kvalité framför kvantitet.

Jobbjet Academy

Jobbjet Academy är ett tydligt karriär-, kvalitets och belöningssystem för Jobbjets medarbetare. Samtliga medarbetare är diplomerade genom Jobbjet Academy.